Koekje uit Amsterdam


Daklozen support


Een deel van de winst die met koekje-uit-amsterdam gemaakt gaat worden, willen we besteden aan het ondersteunen van daklozen in Amsterdam. Die ondersteuning kan variëren van de aanschaf van nieuwe sokken, handschoenen of slaapzakken, tot het samen met chefkoks eten koken in een opvanglocatie. Ook gaan we een potje creëren waaruit een specifiek artikel bekostigd kan worden voor een individuele dakloze medemens dat via de hulpverlener of instanties waar we mee samenwerken, aangevraagd kan worden. Dit kan ook een acute situatie zijn. Soms heeft iemand bijvoorbeeld bepaalde medicatie nodig maar geen geld.


Voor Koekje-uit-amsterdam is dit een verdieping van het bedrijfsconcept, waar in februari 2020 mee wordt begonnen. Als bedrijf heb je een winstoogmerk, maar een maatschappelijk bewust ondernemer wil een bijdrage leveren aan een betere wereld. In het geval van koekje-uit-amsterdam: aan het welzijn van mensen die weinig tot niets hebben.


Organisaties waar koekje-uit-amsterdam mee samenwerkt:

Partners in het project ‘koken voor daklozen’ zijn:

Wilt u meer informatie over deze of andere projecten neem dan gerust contact op. We zullen op de website en onze facebook pagina verslag doen van alle activiteiten.